مواد غذايي مفيد براي قلب

مواد غذايي مفيد براي قلب
يکي از مهم ترين دلايل مرگ افراد، بيماري هاي قلبي هستند. متخصصان تغذيه داشتنرژيم متعادل، مصرف کم چربي هاي اشباع، مصرف زياد ميوه ها و سبزيجات تازه، مصرف زيادماهي، مصرف کمشکر، مصرف زيادفيبرو مصرف کم کالري را براي جلوگيري ازابتلا به اين بيماري ها توصيه مي کنند.
در زير چند ماده غذايي را که براي جلوگيري از ابتلا به بيماري هاي قلبيمفيدند، نام مي بریم:
ماهي
ماهي يکي ازاصلي ترين و غني ترين منابع چربيامگا 3است. اينچربي به عنوان محافظ قلب مطرح مي شود و اين اثر را با کاهش التهاب و کاهشلختهشدن خوناعمال مي کند. همچنين چربي امگا 3، ميزانکلسترولخون راتنظيم مي کند.
مصرف ماهي به خصوص ماهي هاي چرب مثل سالمون ، تن و ساردين، به ميزاندو بار در هفتهبراي حفظ سلامت قلب توصيه شده است.
براي حفظ سلامت قلب مي توانيد ماهي را در فر کباب کرده و به همراه مقداري آبليمو ميل کنيد.
روغن زيتون
روغنزيتونباعث کاهش بيماري هاي قلبي و کاهش چربي هاي بد خون (LDL ) مي شود. اينروغن را براي پخت غذا (نه سرخ کردن) و يا روي سالاد استفاده کنيد.
سير
سيرخون را تصفيه مي کند، جلوي چسبندگي و لخته شدن خون را مي گيرد و ذخيره خونيکافي را براي قلب فراهم مي کند.
سيب
سيبداراي ماده اي با نام quercetin مي باشد که  جلوي التهاب و لخته شدن خون را ميگيرد. سيب دارايويتامين هاو فيبر نيز مي باشد. مصرف سيب با بادام ياگردويکميان وعده مغذي محسوب مي شود.

پرتقال

پرتقالدارايويتامين C،پتاسيم، فيبروآنتياکسيدانمي باشد. نوشيدن 1 تا 2 ليوانآبپرتقالدر روز اثر شگفت انگيزي بر روي کاهشفشار خونبالادارد. همچنين، اين ميوه جلوي تشکيل لخته خون وتصلب شرايينرامي گيرد و کلسترول خون را پايين مي آورد.
 
غلات سبوس دار
اين غلات، ويتامين ها و فيبر مورد نياز براي حفظ سلامت قلب را فراهم مي کنند.
ساندويچي را با نانسبوسدار (مثل سنگک يا بربري يا نان فانتزي سبوس دار) ، مرغ ،گوجه فرنگيوکاهودرستکرده و ميل کنيد.
آب چغندر
خون را تصفيه مي کند و براي بهبود بيماري هاي قلبي استفاده مي شود. اما بر اساستحقيقات انجام گرفته، نبايد بيشتر از 28 گرم آبچغندردر روزمصرف کرد، زيرا مي تواند براي بدن مضر باشد. بهتر است آبهويجرا باآب چغندر مصرف کرد.
انار
انارداراي پتاسيم مي باشد. چربي هاي خون را از اکسيده شدن محافظت مي کند و از لخته شدنخون جلوگيري مي کند.
آب انگور قرمز تازه
روزانه 1 ليوان آبانگورقرمزتازه مي تواند باعث کاهش فشار خون بالا شود.
سبزيجات برگ سبز
اين سبزيجات حاويفولاتوويتامين E مي باشند. سبزيجات برگ سبزدر افزايش قدرتحافظهدر سنپيرينيز مفيد هستند.
گوجه فرنگي
گوجه فرنگي داراي آنتي اکسيدانليکوپن،ويتامين E ،بتاکاروتن(پيش سازويتامين A ) وديگر مواد مغذي است. ليکوپن باعث کاهش خطر بيماري هاي قلبي و کاهش فشار خون بالا ميشود. اين نکته را از فراموش نکنيد کهسس گوجهفرنگيوربگوجه فرنگيبه همان ميزان گوجه فرنگي خام، داراي ليکوپن هستد.
عناب
داراي پتاسيم و منيزيوم مي باشد. همانطور که مي دانيد، پتاسيم ومنيزيومبرايتقويت قلب بسيار مفيدند. عناباز فشار خونبالا نيز جلوگيري مي کند.
خيار
خيارحاوي پتاسيم، منيزيوم و فيبر مي باشد و موجب پايين آمدن فشار خون مي شود.
سويا
پروتئينسويااز ابتلا به بيماري هاي قلبي جلوگيري مي کند. از طرف ديگر، با خوردن سويا بهجاي گوشت، ميزان چربي اشباع دريافتي خود را کم مي کنيد.
ملاس (شربت چغندر قند)
داراي املاحآهنومسمي باشد. براي تقويت قلب و فشار خون بسيار مفيد است.
بادام
بادامو ديگرآجيلها داراي چربي خوب (HDL)، ويتامين E و ديگر مواد مغذي مي باشند که باعثتنظيم مقدار کلسترول خون مي گردند. همچنين، بادام منبع خوبي از پروتئين و فيبراست.
لسيتين
لسيتينبراي تقويت قلب مفيد است و جلوي چسبندگي و لخته شدن خون را مي گيرد. بهترين منابعآن عبارتند از سويا و زردهتخم مرغ.
رازيانه
رازيانهبراي سهولت گردش خون مفيد است.
اسفناج
اسفناجغنياز آهن مي باشد و براي تقويت قلب و فشار خون مفيد است.
آب هويج، کرفس، جعفري و اسفناج
اين مخلوط غني از پتاسيم مي باشد. براي تغذيه عضلات قلب و پايين آمدن فشار خونبالا بسيار مهم و مفيد است.
سبوس گندم
جلوي گرفتگي و اسپاسم عضلات قلب را مي گيرد.
آب جعفري
آبجعفريخونرا تصفيه مي کند، چسبندگي رگ هاي خوني را برطرف مي کند، قابليت ارتجاع رگ هاي خونيرا افزايش مي دهد و اکسيژن زيادي را به قلب مي رساند.
قارچ درختي (قارچ هايي که در تنه درخت مي رويند)

خون را تصفيه مي کند، چسبندگي در ديواره رگ هاي خوني را از بين مي برد و خونلازم براي قلب و ديگر اعضاي بدن را فراهم مي کند

زمان انتشار: شنبه 21 بهمن 1391 (7 سال قبل)
تعداد بازدید: ۲۱۵۰