چقدر خودتان را می شناسید 2...

یا عزیز

سلام

در مطلب قبلی تحت عنوان چقدر خود را می شناسیم، با شما درمورد ویژگیهای افراد پرخاشگر صحبت کردم و ضمن تعریف اجمالی این صفت، برخی از علائم رفتاری آدمهای به اصطلاح عصبانی و تند خو را برای شما عنوان کردم.

همانطور که در مقدمه این سلسله مقالات آوردم، هدف از شناساندن تیپهای شخصیتی متفاوت، این است که خودمان را بهتر بشناسیم و اگر هر یک از چنین تیپهای شخصیتی از آن ماست! بیشتر تأمل کنیم و در پی چاره جویی باشیم .

ضمناً در پایان معرفی شخصیتهای گوناگون که می توانند آسیب زا برای خودمان، زندگی خانوادگی مان و نیز برای تربیت فرزندانمان باشند، یک انسان متعادل را با ویژگیهایی که با آموزه های دینی، عرفی و جنبه های روانشناختی مطابقت بیشتری دارد، معرفی می نمایم.

در این قسمت، نوع دیگری از خلق و خوی برخی از انسانها را معرفی می کنم و قضاوت در مورد تبعات رفتاری چنین افرادی را به عهده شما می گذارم.

کم رو و منزوی

کم رویـی بـه معنی ناراحت بـودن در حضور دیگران است. شخص کم رو، به خاطر ترس، احتیاط کـاری و کم اعتمادی، نمـی تواند به راحتی به دیگران نزدیک شود و دیگران هم به همین ترتیب به او کمتر نزدیک می شوند .

فرد کم رو، هوشیارانه از مواجهه با موقعیتها و افراد مشخص پرهیز می کند. از افراد بیگانه، جنس مخالف، مسئولین و افراد قدرتمند دوری می نماید.

برای شخص کم رو،  بسیار مهم است که دیگران راجع به او چه فکر می کنند؟ او چه تأثیری بر محیط و افراد دارد؟ آیا مرا دوست دارند و می پذیرند؟

این اشخاص بیشتر احساسات بد، عملکرد پایین و رفتار و گفتار ضعیفی از خود نشان می دهند.

به کم رویی ترس اجتماعی هم گفته می شود.

علائم کم رویی

1-     در موقعیتهایی که برایشان آشنا نیست و یا در مواجهه با افراد بیگانه، دچار تپش قلب، عرق کردن، دلشوره والتهاب درونی و اضطراب می شود.

2-     احساس دست پاچگی در ارتباطشان دارند و از جملاتی این چنین استفاده می کند :

دیدار چقدر طول می کشد؟ 

من قرار ملاقات دارم( موضوع را عوض می کنند)

شرایط محیط تمرکز مرا به هم میزند( بهانه می آورند)

این کا را دوست ندارم ، به کار دیگری علاقه دارم.

اگر من موفق نبودم، این کار را هیچ کس دیگری هم نمی توانست انجام دهد.( قبول نکردن شکست)

 

3-     روابط اجتماعی را دوست ندارد و برای فرار از مجالس مهمانی ها دلیل تراشی می نماید.

4-     کمتر تمایل به صحبت کردن، از خود نشان می دهد.

5-     ارزش کمتری از آنچه واقعیت دارد، نسبت به توانمندی خود قائل است.

6-     قرار ملاقات برایش مشکل است و حتی الامکان از آن امتناع می ورزد.

7-     دوستان کمی دارد و افرادی که به او نزدیک باشند خیلی کمند.

8-     کمتر در آینه تصویر خود را می نگرند و از قیافه ی خود رضایت کافی ندارد .

9-     کمتر اهل شوخی هستند، در مناظره ها و گفتگو ها شرکت فعال ندارد و بیشتر سکوت اختیار می کند.

10-احساس مسئولیت کمتری نسبت به امور زندگی دارد و بی خیال در حد افراطی به نظر می رسد.

11-خود را سرزنش و تحقیر می کند، با خود از جملاتی اینچنین استفاده می نماید :

12-من جرأت بیان ندارم ـ خجالت می کشم ـ بدرد نمی خورم.

13-در صحبت کردن آداب و رسوم دست و پا گیری، برای خودش وضع می کند.

14-کمتر تمایل دارد، در فعالیتهای گروهی سازنده شرکت کند.

15-وقتی صحبت می کند، به قضاوت دیگران و حرکات بدنی خود و دیگران بسیار حساس است.

16-اجازه سوء استفاده از ضعف های خود را به دیگران می دهد.

17-در بیان، به راحتی نمی تواند جوابگوی توهین و بی ادبی دیگران باشد.

18-بشدت از انتقاد شنیدن و تمسخر دیگران رنجیده خاطر می شود.

19-نمی تواند به راحتی به دیگران اعتماد کند و بیشتر در یک فضای روانی ناامن در وجود خود، زندگی می نماید.

20-زود رنج و حساس است و در بیان احساسات مثبت و منفی خود بسیار ناتوان است.

21-بیشتر در دنیای درونی خود سیر می کند و کمتر تمایل دارد تا تبادل نظر داشته باشد.

22-جذابیت ارتباطی افراد کم رو پایین است؛ به همین جهت افرادِ کمی مایلند با چنین کسانی هم صحبت، معاشر و همسفر شوند .

 

                                                                     شاداب، پرشور و هیجان و فعال و سالم باشید

نویسنده:سرکار خانم منیر فضلی (کارشناس روانشناسی)

زمان انتشار: دوشنبه 21 اسفند 1391 (7 سال قبل)
تعداد بازدید: ۲۱۳۸