نام همایشزمان برگزاریمکان برگزاریظرفیت باقی ماندهثبت نام
محفل شعر "در پی ستاره های خاکی"چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ سالن شهید علی محمدی140ثبت نام
جشن امیدان ولایتپنجشنبه ۹ مهر ۱۳۹۴ سالن شهید شکری620ثبت نام
همایش معتادان گمنامیکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ سالن شهید شکری620ثبت نام
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ثبت نام