دعوت به همکاری آموزشی
از دانشجویان یا دانشآموختگان علاقه مند به انجام  امور برگزاری آزمون های گروه آموزشیجوکار(گاج) و پشتیبانی آموزشی مرتبط دعوت به همکاری می شود.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 65437300 و 65437400 تماس حاصل نمایند.
دوشنبه 17 ارديبهشت 1397