هر اداره و ارگانی برای برقراری ارتباط درست سریع و به موقع با عموم مردم ارگانها و ادارات و به طور کلی با همه ی کسانی که به نوعی استفاده کنندگان از خدمات و برنامه های آن مجموعه محسوب میگردند نیازمند بخشی هستند که بتواند این ارتباط را مدیریت نموده و مراجعین مجموعه را از فعالیت های در حال انجام و برنامه های آینده آگاه سازد. روابط عمومی فرهنگسرای بعثت نیز بر این اساس پشتوانه ای فعال و اثر گذار در طول فعالیت های چندساله فرهنگسرا بوده و همراه و همگام با تمام واحدهای فعال این مجموعه می باشد . اهم فعالیت های این واحد بدین قرار است:

·      مدیریت  وب سایت فرهنگسرای بعثت

·     مدیریت سالن های همایش(شهید شکری وشهید محمدی)

·     تبلیغات و چاپ (پیامک- بنر- پوستر- تراکت- دعوت نامه و ...