هم اکنون استکبار جهانی پس از شکست در جبهه نظامی ، سیاسی و تحریم های اقتصادی به سمت جبهه فرهنگی روی آورده و جنگ نرم را با استفاده از دیپلماسی رسانه ای به منظور ضربه زدن به آرمان های انقلاب اسلامی و اعتقادات و هویت فرهنگی مسلمانان به ویژه شیعیان ایران اسلامی نشانه رفته است و برای رسیدن به اهداف نا مشروع خود از هر ابزاری استفاده می کند . اکنون مقابله با شبیخون و سلطه فرهنگی نیاز به تجهیز هر چه بیشتر سربازان و سفیران فرهنگی در عرصه خط مقدم جبهه فرهنگی دارد. لذا دفتر جبهه فرهنگی با رویکرد مقابله با جنگ نرم دشمن تشکیل شده است .

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بررسی مطالبات رهبری در بخش سیاسی و فرهنگی، برقراری ارتباط با مدارس، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی در سطح بخش شناسایی، تهیه و توزیع محصولات فرهنگی، برگزاری همایش ها با موضوعاتی درباره مسائل روز سیاسی و فرهنگی، فعالیت در زمینه شناساندن ارزش های ناب دفاع مقدس، تشکیل کارگروه های مختلف از جمله کارگروه عفاف و حجاب و کارگروه خانواده .