دبیرخانه کانون ها و انجمن های فرهنگسرای بعثت به منظور کشف استعداد و توانمندی های جوانان منطقه وحمایت های مادی و معنوی با ایجاد فضاهای علمی و هنری در قالب کانون های مختلف اقدام به فعالیت می نماید. اعضای این انجمن ها با هماهنگی و پذیرش دبیرخانه و مسئول انجمن در زمینه مورد علاقه خود شروع به فعالیت می نمایند.از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

·        برگزاری کلاسهای آموزش مقدماتی و پیشرفته نجوم

·        برگزاری تورها و گشت های رصد دانشجویی

·        برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی

·        برگزاری نمایشگاههای مختلف فرهنگی و هنری ( هنرهای تجسمی)

·        راه اندازی تئاتر دانشجویی و دانش آموزی

·        برگزاری مراسم و محافل شعر دانشجویی (در قالب شب شعر)

·         برگزاری کنگره ها و مسابقات ادبی و هنری