خانه های های فرهنگ:

خانه های های فرهنگ در سطح شهر به عنوان زیر مجموعه مراکز اصلی فرهنگی در مناطق مختلف شهر با هدف ارتقا سطح فرهنگی، علمی، هنری عموم شهروندان تاسیس شده است.در حال حاضر سراهای محله در سطح شهر صفادشت شامل دو مجموعه می باشد که به اختصار معرفی میگردند.    

        

              زینبیه کوثر:

زینبیه کوثر به عنوان یکی از زیرمجموعه های فرهنگسرای بعثت در سال1390  با هدف ارتقا سطح فرهنگی منطقه حصارطهماسب توسط شهرداری محترم صفادشت تاسیس گردید برنامه های این مکان فرهنگی/ مذهبی/ ورزشی/ علمی می باشد اما هدف اصلی جذب افراد در کلاس های قرآنی است.

 

·        برگزاری مراسم ها و همایش های ملی- مذهبی

·        برگزاری کلاسهای آموزشی