نام رشته ساعت دوره تاریخ شروع واحد هزینه ثبت نام ثبت نام
کامپیوتر (ICDL 1) 60 سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴ آموزش 125000 ثبت نام
برنامه نویسی اندروید 50 شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ آموزش 250000 ثبت نام
کامپیوتر (ICDL 2) 50 چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ آموزش 125000 ثبت نام
شبکه (+Netwrok) 30 یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ آموزش 150000 ثبت نام